Styret

Barokkanerne drives av Stiftelsen Norsk Barokkorkester med tre ansatte:

Mari Giske, Andreas Johnson og Johan Nicolai Mohn (daglig leder)

Stiftelsens styre har 7 medlemmer:

Thorbjørn Ustaheim, styreleder, sivilingeniør, tidligere styreleder for Nationaltheatret og direktør for Volvo AB.

Tore Rynning-Nielsen, siviløkonom, partner og grunnlegger av Hercules Capital.

Anne Britt Berentsen, siviløkonom – bakgrunn fra Pepsi, Schibsted og Mortensen forlag.

Trond Okkelmo – tidligere direktør i Oslo Filharmoniske Orkester og NTO.

Fredrik Blikeng – bassist, Oslo. (musikerrepresentant)

Richard Taylor (varamedlem) – C. Psychol + MBA: partner i Scandinavian Leadership Consulting med bakgrunn fra blant annet NAV, Deloitte og Elopak

Anna Starr (varamedlem) – oboist, Brødstadbotn (musikerrepresentant)